Halvmodeller

Borøy-sjektene

Betegnelsen Borøy-sjekte har en spesiell klang. Navnet er i særdeleshet forbundet med den 20 fot store, åpne tresjekta som Thorvald Grændsen konstruerte midt på 1950-tallet. Fra 1955 til 1973 ble det bygget mange slike sjekter.


Mange forhold avgjør om ei tresjekte er pen. Hva som må stemme med lengde, dyptgående, fribord, spring osv., kan være vanskelig å fastslå nøyaktig.


Men når Tjøstolv Tjøstolvsen eller Hans Hansen tøffet forbi i en splitter ny 20 fot åpen sjekte fra Brødrene Grændsen, var det ingen tvil. Gamle sjøulker tok snadda ut av munnen, og uttalte med sikkerhet og entusiasme: Han har kjøpt Borøy-sjekte!

Arbeidskopi av Thorvald Grændsens tegning til Borøy-sjekte; tegning nr. 29 fra 1955.

Thorvald Grændsen

(1902 - 1987)

Peder Grændsen

(1900 - 1971)

Halvmodellene

Lengde bakplate: 700 mm

Høyde bakplate: 220 mm

Lengde halvmodell: 613 mm

Høyde halvmodell: 130 mm

Skrog over vannlinje: furu

Skrog under vannlinje: mahogny

Kjøl og stevner: eik

Bakplate: mahogny

Veggfeste: 2 stk. innfelt.


PRIS: kr 5 000,-   NETTBUTIKK

Slik lages halvmodellen

Det er tidkrevende å lage en halvmodell, også for en erfaren håndverker.

Det halve skroget skal være en eksakt og helt nøyaktig utgave i skala 1:10.


Emnene limes sammen etter den såkalte smørbrød-metoden. Etter at noe er saget bort med bandsag, skrus emnet fast i en gigg, og festes til høvelbenken.


Så er det  timer med høvling og pussing, før modellen monteres på mahognyplata og overflatebehandles.


(Hvis du vil prøve selv, er det nokså enkelt: Du fjerner bare alt treverket som ikke er en halvmodell ...)

Bearbeidingen av skroget er påbegynt. Treverket under vannlinja er i mahogny.

Det krever handlag og nøyaktighet å få til den konkave formen i akterenden av sjekta.

Maler i kryssfinér er laget etter tegninger nedskalert til størrelsen 1:10.

De tre siste stadiene i tilblivelsen av en halvmodell.

Hele tida kontrolles profilen av skroget  med forskjellige maler. Dersom man kommer i skade for å ta vekk noen millimeter for mye, er hele greia spolert.

Slik ble Grændsen-ferja gjenfødt

Klikk på bildene og se mer!

Du er velkommen til å ta kontakt, dersom du vil vite mer.

Telefon: 902 46 727       E-post: aanonnb@hotmail.com

Adresse: Ånon Nilsen Bergendal, Dyngeveien 25, 4916  BORØY

 
 
 
Jeg bestiller halvmodell av Borøy-sjekte (pris kr 5 000,-)
Jeg vil gjerne vite mer om halvmodellene - vennligst kontakt meg.
Jeg har lyst til å få omvisning i Brødr. Grændsens Båtbyggeri.
 
 
 

Grændsen-skilt i ramme

Allerede på 1930-tallet anskaffet Thorvald og Peder messingskilt som ble festet på akterskottet i alle båtene.


Nytt opplag av det velkjente Brødr. Grændsen-skiltet i etset messing er laget i England.


Messingskiltet i glass og ramme med fotografier og kortversjon av båtbyggeriets historie.


PRIS: kr 375,-

Pris inkl. porto A-post: kr 490,-

Thorvald og Peder Grændsens båtbyggeri

Båtbygger og konstruktør Thorvald Grændsen ved krana som ble anskaffet i 1967. Da ble sjøsettingen mye enklere.

Thorvald og Peder Grændsen startet Brødr. Grændsens Båtbyggeri i 1930. De satt opp båtbyggeriet og lagerbua på Dyngeholmen, og trengte bare å ro over bukta når de skulle hjem til middag midt på dagen.


Tegnet alle sjektene

Thorvald og Peder bygde i alt 433 båter. Thorvald konstruerte båtene, og han regnet ut deplacement og plassering av vannlinja. Den stemte alltid!

Thorvald var meget dyktig, nøye og en stor systematiker. Alle tegninger, regnskapsbøker og kundelister er bevart.

Thorvald og Peder Grændsen var spesielt kjent for sin åpne, 20 fot store sjekte. Fremdeles er en rekke av disse i daglig bruk, og blir tatt godt vare på av eierne!


Stø som fjell!

Etter at Peder døde i 1971, drev Thorvald båtbyggeriet alene. Siste båten sjøsatte han i 1975.

Han ble etter hvert nokså skjelven på hendene, men straks han fikk en høvel eller et hoggjern i neven, var han stø som fjell!

De siste årene var nevø og pensjonert sjøkaptein Anker Norris Nilsen ofte sammen med ham i båtbyggeriet.

Nilsen overtok båtbyggeriet på 1970-tallet, og solgte det

senere til sin sønnesønn Ånon Nilsen Bergendal.

Denne sjekta med vindskjermer bygde Thorvald og Peder Grændsen på slutten av 1930-tallet. Staslig båt ennå!

Holdes i hevd

Ånon Nilsen Bergendal har i mange år vært ansatt ved Sandøy Båtdekk AS. Så å si all fritid utenom familie og jobb, har han brukt på båtbyggeriet.

Han har blant annet satt i stand buene og  maskinene, montert elektrisk vinsj og forsterket krana, og laget nytt anlegg for steaming av bord.

I 2009 sjøsatte han en selvbygget og noe modifisert versjon i epoxylaminert kryssfinér, av den 26 fot store ferja som Peder og Thorvald bygde i 1945, Den var et kjent syn i distriktet, og ble brukt til frakt av alt fra øyas 17. mai-komité, til kuer, flyttelass og sand.

De siste årene har Ånon utført reparasjons- og restaureringsarbeider. Han har også kjøpt borøysjekter og fått dem «hjem» til båtbyggeriet igjen.

Sjektene til Thorvald (t.v.) og Peder (t.h.) Grændsen, ble i åras løp kjent langt ut over Norges grenser.

Her er de sammen med en tysk kunde som ferierte på Borøya i flere år. Han  kjøpte to

Borøy-sjekter!

Gutter som vokste opp på Borøya, var ofte på besøk i båtbuene hos Thorvald og Peder Grændsen.

Mer enn sjekter: Her prøvekjøres «racerbåt» med påhengsmotor.

Denne 23 fot store hyttesjekta ble populær som en romslig turbåt.

Brødr. Grændsen Båtbyggeri

Facebook.